P r a c o w n i a  K o n s t r u k c y j n a  - T o m a s z   D u l ę b a
35-077 Rzeszów, ul. Króla Bolesława Chrobrego 22/27, e-mail: biuro@duleba.com.pl, tel. 795 590 009


Pracownia oferuje projekty 
konstrukcji budynków począwszy od mieszkalnych, poprzez handlowo-usługowe, biurowe po specjalistyczne przemysłowe.

Posiadamy spore doświadczenie, projektujemy od 1996 roku.

Oferujemy rozwiązania zarówno w zakresie konstrukcji żelbetowych, stalowych, murowych i drewnianych.

Pracujemy na oprogramowaniu Robot Structural Analysis, Revit Structure, Autodesk Structural Detailing. 

Najczęściej wykonujemy zlecenia jako podwykonawcy projektów konstrukcji na rzecz pracowni architektonicznych.

Zapraszamy!
ul. Króla Bolesława Chrobrego 22/27, 35-077 Rzeszów,
e-mail: biuro@duleba.com.pl, tel. 795 59 00 09
NIP 813-102-75-35, Regon 690318609,
 
Nr rachunku bankowego: 18 1140 2004 0000 3802 4825 0971