P r a c o w n i a  K o n s t r u k c y j n a   T o m a s z   D u l ę b a
ul. Króla Bolesława Chrobrego 22/27, 35-077 Rzeszów,
e-mail: biuro@duleba.com.pl
NIP 813-102-75-35, Regon 690318609, Nr rachunku bankowego: 18 1140 2004 0000 3802 4825 0971